Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

Καινούργια παραλαβή αξιόπιστων και ανθεκτικών μπαταριών  

Καινούργια παραλαβή αξιόπιστων και  ανθεκτικών παταριών για μικροσυσκευές και για   συστήματα ασφάλειας .

image001

 

 Product  Characteristics
 0E14250 (ER14250)  3,6V – 1/2AA
 0E14505 (ER14505)  3,6V – AA
 0E17505 (ER17505)  3,6V – A
 0E26500 (ER26500)  3,6V – C
 0C14250 (CR14250)  3V – 1/2AA
 0C17335 (CR123A)  3V – 123A
 0C2032 (CR2032)  3V
 0C2025 (CR2025)  3V

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com