Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

Έλεγχος Εισόδου , Εξόδου , Βιομετρικά 

Ο έλεγχος εισόδου και εξόδου σε καθημερινούς χώρους και σε χώρους εργασίας είναι ένα καθημερινό φαινόμενο . Η τεχνολογία μας δίνει διάφορους τρόπους εφαρμογής τους, όπως κωδικό ,κάρτα και βιομετρικά.

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com