Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

TVT TD-2716TE-PR 

Έξοδοι βίντεο: Composite (800 χ 600), VGA, HDMI
Ήχος:4
Ανάλυση αναπαραγωγής:5.0MP/1920p
Αριθμός σκληρών δίσκων:2
Είσοδος συναγερμού:4
Εξοδος συναγερμού1
Κάμερες:16
Καταγραφή-Παρατήρηση: 5ΜΡ/10fps, 4MP/12fps, 1080p/25fps

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com