Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

Smoke detectors type XP95 / Discovery 

The “Solution F1” Fire Control Panel supports 100% Apollo’s protocols XP95 and Discovery.
Automatic drift compensation.
Sensitivity selection by software configuration of Fire Control Panel “Solution F1”.
126 sensors / modules per loop can be controlled by the panel software.

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com