Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

Heat Sensor type XP95 / Discovery 

Heat Sensor which has a thermistor element to measure exactly the surrounding air temperature.
Distinguishable by the low airflow resistant case.
Other features like optical smoke sensor above.

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com