Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!
remote control wireless keys

Remote Control Wireless Key Fobs 

  • Supported by Runner2 and Serenity
  • Wireless remote control pendent
  • 2 Way communications
  • Battery 3V CR2032 operated
  • Battery life up to 5 years
  • ARM/STAY Bi-color LED indication
  • Configurable via air by the Serenity

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com