Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

Περιπολίες και Προστασία

Οι συχνές περιπολίες για έλεγχο ,επιτήρηση και άμεση επέμβαση σε χώρους οι οποίοι προστατεύονται από φρουρούς και συστήματα ασφαλείας είναι μια από τις υπηρεσίες μας. Για κάθε  κάλεσμα από σύστημα ασφαλείας , στατικό φρουρό η οπτικό έλεγχο χώρου χρειάζεται έμπειρο προσωπικό για σωστές και γρήγορες κινήσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com