Σας βοηθάμε για καλύτερο και πιο ασφαλή περιβάλλον! Οι επαγγελματίες της ασφάλειας!!

About Us 

Our  company was founded in 1997 and specializes  in the field of private security.

Our experience on the safety of people, houses  and businesses as serious professionals gain us the support and established us as one of the most trusted company by thousands of customers.

Our mission is to keep evolving and providing quality services using latest technologies to our clients

If your personal safety, your home, your business needs our advice do not hesitate to contact us.

 

Copyright © 2015 Astrapi Security All Rights Reserved.   |  Website Design By Progress I.T.C Services Ltd

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com